Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Ventilasjons varmepumpe

Ventilasjons varmepumpe frå Brekke Energi og Kraft er av merka STIEBEL ELTRON og NILAN.

Kvifor ventilasjon?

ventilasjonEi ventilasjons varmepumpe vil gjenvinne all varme du fraktar ut av huset, varmepumpa vil også bidra til oppvarming. Trekk frå innblåsingsluft blir redusert, innblåsings temperatur varierer frå 24 til 32 grader. I varme periodar om sommaren vil du og ha kjølefunksjon integrert i anlegget.

Balansert ventilasjon

Det er krav til avtrekk frå våtrom og kjøkken i nye bustadar. Mange vel ei løysing med balansert ventilasjon som har kryssveksling eller kammerveksling, desse anlegga har i periodar behov for tilskotsvarme - det vanlegaste er då elektrisk ettervarming av tilført luft og då vert det brukt mykje unødig energi.

Det er behov for luftutskifting i alle hus, gamlemåten med hyppig lufting fungerar, men er lite praktisk. Nyare hus som er ekstra godt isolert og tette har større behov for utskifting av inneluft.

" Enova "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Eigna plass for plassering av aggregat, lyd frå kompressor.

  • Kondensvatn frå anlegg - avløp
  • Kjøkken i eige utkast, ingen gjenvinning av varme
  • Lydfeller må brukast ved alle ventilar
  • Luft til soverom, vil være varm i vinterhalvåret

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

  • Aukar energi 3 til 5 gongar
  • Gjev stabil og god varme
  • Reduserer varmekostnadar
  • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft